Diploma-uitreiking studenten Technicus Hout en Restauratie

Op donderdag 10 september hebben 13 studenten Technicus Hout en Restauratie hun vakdiploma in ontvangst mogen nemen.  Zij hebben deze  3 jarige hout brede opleiding gericht op timmeren, meubel maken en restaureren met het maken van een meesterwerkstuk met goed gevolg kunnen afsluiten.

Het diploma is de kroon op hun opleiding. De diploma’s werden uitgereikt door Eddy van Hijum, gedeputeerde van de Provincie Overijssel voor Economie, Financiën en Europa. Hij benadrukte het belang van goede technische opleidingen met perspectief op werk.  Technicus Hout en Restauratie is daar een goed voorbeeld van.

De uitreiking vond plaats bij restaurant ‘t Hoogspel in Delden. Familie, vrienden  en docenten  waren bij de uitreiking aanwezig.

Naast het vakdiploma  ontvingen de gediplomeerden eveneens het Praktijkcertificaat ROP, waarop staat aangegeven op welke restauratieprojecten zij hun beroepspraktijkvorming hebben gedaan.

Deze opleiding, waarbij   ambachtelijk wordt gecombineerd met het toepassen van moderne machines en technieken, blijkt jongeren  zeer aan te spreken.  Op dit moment volgen  60 studenten deze opleiding. Een dag in de week krijgen zij praktijkinstructie in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht in Hengelo, waar zij werken aan uiteenlopende interessante opdrachten en werkstukken.  Voor veel jongeren sluit deze opleiding beter aan op hun interesse dan bestaande reguliere opleidingen op het gebied van bouw/hout.