Training “Restauratie en onderhoud; uitvoering en begeleiding” op 15, 21 en 29 oktober 2020.

Ondanks de inzet van veel betrokkenen bij de restauratie en onderhoud van monumentale panden, komt het helaas nog steeds voor dat restauratie en onderhoud niet goed worden uitgevoerd.
Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten, kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument .
Het goed voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van het restauratieproces is daarom van groot belang. In deze driedaagse training worden daarvoor handvaten aangereikt .
Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met een bezoek aan enkele monumentale panden om in de praktijk opdrachten uit te voeren en restauratieaspecten nader toe te lichten.

Deze training is vooral bestemd voor projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders van restauratiebedrijven, ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers van architecten- en monumentenadviesbureaus, medewerkers woningcorporaties en vastgoedbeheerders en leden van erfgoedcommissies.
Voor deze training zijn nog plekken beschikbaar. De kosten bedragen € 825,- excl. btw. Lunch en lesmateriaal zijn inbegrepen. Deelnemers ontvangen een certifaat bij voldoende resultaat.

Heeft u interesse in deze training, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via de mail info@restauratietrainingen.nl of via de website www.restauratietrainingen.nl
Klik hier voor verdere informatie over deze training.

Uiteraard nemen wij de richtlijnen van de RIVM in acht. De coronacrisis heeft een groot effect op de arbeidsmarkt. Voor verschillende steunmaatregelen geldt dan ook dat de werkgever zich moet inspannen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen. Ons aanbod aan restauratietrainingen kan daarvoor een handreiking bieden.

Met vriendelijke groet,

Stichting RIBO
Martin Bellers, projectleider
Bezoekadres: Haarweg 3 , 7555 PC Hengelo (O)
T: 06-55793787
E: mbellers@ribo.nl
W: www.ribo.nl
www.restauratietrainingen.nl
www.historischbouwmateriaal.nl