Diploma-uitreiking studenten Technicus Hout en Restauratie

Op donderdag 10 september hebben 13 studenten Technicus Hout en Restauratie hun vakdiploma in ontvangst mogen nemen.  Zij hebben deze  3 jarige hout brede opleiding gericht op timmeren, meubel maken en restaureren met het maken van een meesterwerkstuk met goed gevolg kunnen afsluiten.

Het diploma is de kroon op hun opleiding. De diploma’s werden uitgereikt door Eddy van Hijum, gedeputeerde van de Provincie Overijssel voor Economie, Financiën en Europa. Hij benadrukte het belang van goede technische opleidingen met perspectief op werk.  Technicus Hout en Restauratie is daar een goed voorbeeld van.

De uitreiking vond plaats bij restaurant ‘t Hoogspel in Delden. Familie, vrienden  en docenten  waren bij de uitreiking aanwezig.

Naast het vakdiploma  ontvingen de gediplomeerden eveneens het Praktijkcertificaat ROP, waarop staat aangegeven op welke restauratieprojecten zij hun beroepspraktijkvorming hebben gedaan.

Deze opleiding, waarbij   ambachtelijk wordt gecombineerd met het toepassen van moderne machines en technieken, blijkt jongeren  zeer aan te spreken.  Op dit moment volgen  60 studenten deze opleiding. Een dag in de week krijgen zij praktijkinstructie in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht in Hengelo, waar zij werken aan uiteenlopende interessante opdrachten en werkstukken.  Voor veel jongeren sluit deze opleiding beter aan op hun interesse dan bestaande reguliere opleidingen op het gebied van bouw/hout.

Training “Restauratie en onderhoud; uitvoering en begeleiding” op 15, 21 en 29 oktober 2020.

Ondanks de inzet van veel betrokkenen bij de restauratie en onderhoud van monumentale panden, komt het helaas nog steeds voor dat restauratie en onderhoud niet goed worden uitgevoerd.
Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten, kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument .
Het goed voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van het restauratieproces is daarom van groot belang. In deze driedaagse training worden daarvoor handvaten aangereikt .
Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met een bezoek aan enkele monumentale panden om in de praktijk opdrachten uit te voeren en restauratieaspecten nader toe te lichten.

Deze training is vooral bestemd voor projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders van restauratiebedrijven, ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers van architecten- en monumentenadviesbureaus, medewerkers woningcorporaties en vastgoedbeheerders en leden van erfgoedcommissies.
Voor deze training zijn nog plekken beschikbaar. De kosten bedragen € 825,- excl. btw. Lunch en lesmateriaal zijn inbegrepen. Deelnemers ontvangen een certifaat bij voldoende resultaat.

Heeft u interesse in deze training, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via de mail info@restauratietrainingen.nl of via de website www.restauratietrainingen.nl
Klik hier voor verdere informatie over deze training.

Uiteraard nemen wij de richtlijnen van de RIVM in acht. De coronacrisis heeft een groot effect op de arbeidsmarkt. Voor verschillende steunmaatregelen geldt dan ook dat de werkgever zich moet inspannen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen. Ons aanbod aan restauratietrainingen kan daarvoor een handreiking bieden.

Met vriendelijke groet,

Stichting RIBO
Martin Bellers, projectleider
Bezoekadres: Haarweg 3 , 7555 PC Hengelo (O)
T: 06-55793787
E: mbellers@ribo.nl
W: www.ribo.nl
www.restauratietrainingen.nl
www.historischbouwmateriaal.nl

Opnieuw een mooi artikel in de Telegraaf !!

Onderwijs in tent om corona dit is wel gezellig

In Hengelo krijgen leerlingen van ROC Twente praktijkles in een grote opslagtent. Volgens docent Alfred Evers is de kans op besmetting zo een stuk kleiner.

https://www.telegraaf.nl/e/65196128/