Stichting Friso Impuls ondersteunt initiatief Stichting RIBO

Overdracht van restauratiekennis en -vaardigheden is van enorm belang om in de toekomst voldoende goed opgeleide vakmensen te hebben die op een verantwoorde wijze ons cultureel erfgoed in stand kunnen houden. Stichting RIBO draagt daar graag aan bij door jongeren te bekwamen in het restaureren van monumenten en door erfgoed professionals hun kennis en vaardigheden op peil te laten houden of te verdiepen. Om dit initiatief een extra impuls te geven, heeft Stichting Friso Impuls onlangs een extra financiële bijdrage geleverd om de opleiding en scholing mogelijk te maken.

Stichting RIBO draagt met hun opleidingscentrum, door middel van korte restauratietrainingen, een steentje bij aan jongeren om hun kennis op gebied van restauratie en vaardigheden op peil te laten houden. Daarnaast beschikt RIBO over een grote hoeveelheid authentieke bouwmaterialen. Dergelijke materialen worden gebruikt bij het in stand houden van monumenten.

Bijzonder is dat deze materialen ook gebruikt worden als lesmateriaal tijdens opleiding en trainingen. De combinatie van restauratieopleidingen, -trainingen en historisch bouwmateriaal is uniek.

RIBO voert al deze activiteiten uit vanuit het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht (PRA) te Hengelo. Dit praktijkcentrum wordt zeer intensief gebruikt en is dringend aan een uitbreiding toe. RIBO wil met de uitbreiding het bestaande praktijkcentrum door ontwikkelen tot een broedplaats voor restauratietalenten en tevens tot een Innovatie- en restauratie-lab om in de toekomst vakmensen in de restauratie te kunnen blijven opleiden.

Stichting Friso Impuls ondersteunt dit initiatief van harte. Met een bijdrage van € 5.000,= onderstreept Friso Impuls het maatschappelijke belang van regionale praktijkcentra en om jongeren in de restauratie te kunnen opleiden en scholing van erfgoed professionals mogelijk te maken.

Op de foto: Douwe Offringa van Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) en projectleider Martin Bellers van Stichting RIBO.