Marc von den Beucken

Marc von den Beucken is een ondernemer actief in gevelrestauratie, en hij heeft meer dan twee decennia ervaring in gespecialiseerd historisch metsel- en voegwerk. Met een sterke affiniteit voor historische gebouwen combineert Marc theoretische kennis van mortels met praktische vaardigheden om deze succesvol toe te passen.

Harmen Schippers

Harmen Schippers wijdt zich al meer dan twee decennia dagelijks aan gevelrestauratie, en bovendien heeft hij, met Stucsteen een uniek concept ontwikkeld voor de renovatie van gevels. Als medeoprichter van Voeggarant heeft hij actief bijgedragen aan het opstellen van de richtlijnen voor voeg- en metselwerk door het ERM. Harmen is een gepassioneerde vakman met een diepgaande interesse in gevelrestauratie.

Bouke Koopman

Heeft 27 jaar jaar ervaring met timmeren. Sinds 2001 een eigen aannemersbedrijf dat zich is gaan specialiseren in restauratie en reconstructie van zowel grachtenpanden als boerderijen. Daarnaast bestuurslid ROP-MiddenWest en wedstrijdschrijver/ hoofdjury voor Skills voor Restauratietimmeren. Het keuzedeel restauratie in de reguliere bouwopleiding wordt ook gegeven door Bouke.

Susanne van den Beukel

Heeft een eigen adviesbureau en is gediplomeerd restaurator én kerkorgelbouwer. Zij beschikt over omvangrijke kennis en praktijkervaring van kunstcollecties en erfgoed. Zij kent de materialen, hun specifieke eigenschappen en bewaarcondities. Zij heeft een scherp oog voor mogelijke schade en kent de methoden om dit te voorkomen. Zij heeft een ruime werkervaring in zowel de museale omgeving als monumentenzorg en combineert materiaaldeskundigheid en collectiebeheer met projectmanagement.

Alfred Evers

Is docent bij het ROC van Twente en houdt zich voornamelijk bezig met restauratie- en meubeltechnieken en innovatie daarin. Vooral de toepassing van CNC – gestuurde houtbewerkingsmachines in de restauratie heeft zijn passie. Zowel de voorbereiding als de uitvoering daarvan.

Tom Temmink

Is adviseur erfgoed bij Het Oversticht in Zwolle. Naast advisering in de meest uiteenlopende vraagstukken bij monumenten, is hij ook molenconsulent voor de Stichting De Overijsselse Molen. Hiervoor heeft hij 15 jaar bij een restauratiearchitect gewerkt, eerst als bouwkundig tekenaar, later als projectleider. Het zo zorgvuldig mogelijk adviseren van restauratieprojecten is zijn passie.

Martijn Haitink

Is in de bouw begonnen als timmerman. Vandaar uit is hij doorgegroeid in de projectvoorbereidingen begeleiding bij restauratiebedrijven en bij de Monumentenwacht. Samen met een compagnon heeft hij een eigen monumenten-adviesbureau opgericht. Een van de speerpunten is de combinatie van kennis over erfgoed en restauratie met energiebesparing.

James Groen

Heeft een eigen adviesbureau en is gespecialiseerd in het adviseren over warmte en vochttransport in bouwconstructies. Hij heeft werkzaamheden verricht bij diverse architectenbureaus, ingenieursbureaus en Saint-Gobain divisie isolatie. Daarnaast is hij werkzaam als docent bouwfysica, Warmte Vocht en Isolatie. Hij heeft een passie voor bouwfysica bij renovatie en restauratie-vraagstukken.

Wim de Groot

Is technisch adviseur van de Stichting Bouwlood en heeft 50 jaar ervaring in het verwerken en doceren van bladlood in de bouw en specifiek in de restauratie. Hij begeleidt projecten in de monumentenzorg in Nederland en België.

Jo Bogers

Heeft 40 jaar een eigen restauratiebedrijf gehad met het accent op de restauratie van gevels. Hij beschikt over een grote kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot historisch metsel- en voegwerk. Daarnaast is hij actief als hoofdjury voor de beroepenwedstrijden metselen en voegen en heeft hij meegewerkt aan de richtlijnen voor restauratievoegen.

Eelco Ekker

Heeft een Bouw- & Monumenten adviesbureau in Zwolle. Zijn voorliefde voor ambachtelijke technieken, oude gebouwen en natuurlijke materialen heeft ertoe geleid dat hij zich specialiseerde in de restauratietechniek en het Hollands Bouwen. Hij begeleidt restauratieprocessen van begin tot eind.

Louis Gerdessen

Is projectleider bij Van Hoogevest Architecten te Amersfoort. Bij dit bureau heeft hij sinds 1978 restauraties voorbereid en begeleid. De technische kant van het restaureren heeft zijn speciale aandacht. Kennis en ervaring draagt hij uit bij diverse restauratieopleidingen.

Hans Luft

Is docent restauratie aan het ROC van Twente en heeft daarnaast een eigen restauratietimmerbedrijf. Hij is gespecialiseerd in historische houtconstructies en het herstel van ramen, deuren en kozijnen.