Nieuwe brochure Restauratietrainingen 2018 | 2019

Stichting RIBO biedt trainingen aan voor professionals in de restauratie. Deze week is de nieuwe brochure aan een groot aantal bedrijven en instellingen verzonden. Een gevarieerd aanbod praktijkgerichte restauratietrainingen voor onder andere medewerkers van restauratie/bouwbedrijven, toezichthouders, bouwkundig inspecteurs, monumentenadviseurs, medewerkers architectenbureaus, bouwkundig medewerkers vastgoedbedrijven, monumentenambtenaren en leden van erfgoedcommissies.

De trainingen vinden plaats in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht (PRA). RIBO beschikt met dit centrum over een inspirerende en technisch goed geoutilleerde praktijk-leer omgeving. Er zijn verschillende ruimtes voor instructies en een uitstekende (machinale) werkplaats met moderne machines. Bovendien heeft RIBO de beschikking over een grote verscheidenheid aan historische bouwmaterialen. Deze materialen kunnen bij de trainingen als lesmateriaal worden gebruikt. Het PRA is tevens een ontmoetingsplek voor erfgoed professionals en belangstellenden voor cultureel erfgoed en opleidingen. Een aantal trainingen wordt ook verzorgd vanuit de locatie Bouwmensen in Ruinen.

Voor verdere informatie over het aanbod aan trainingen en het inschrijven: www.restauratietrainingen.nl

Of download de brochure.

Cursuslocatie

Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht
Haarweg 3
7555PC Hengelo
T 074 – 2919555

Eerste vakdiploma voor studenten Technicus Hout en Restauratie

 

De eerste 9 studenten, die in 2015 zijn gestart met de opleiding Technicus Hout en Restauratie, hebben op donderdag 4 oktober jl. hun vakdiploma uitgereikt gekregen. De uitreiking vond plaats in Erve Hondeborg, in een prachtig gerestaureerde Twickelschuur. Het diploma is de kroon op hun opleiding. Het was de eerste keer dat dit diploma werd uitgereikt.

De diploma's werden uitgereikt door Egbert Germs (docent) en Bart Buijs (secretaris RIBO).

Naast het vakdiploma ontvingen de gediplomeerden eveneens het Praktijkcertificaat ROP. Hierop staat aangegeven op welke restauratieprojecten zij hun beroepspraktijkvorming hebben gedaan. Deze vond in belangrijke mate plaats bij restauratiebedrijven en op speciale erkende RestauratieOpleidingProjecten (ROP).

Deze opleiding, met ambachtelijke werken en de toepassing van moderne machines en technieken, blijkt jongeren zeer aan te spreken. OP dit moment volgen reeds 50 studenten deze opleiding. Voor veel jongeren sluit deze opleiding beter aan op hun interesse dan bestaande reguliere opleidingen op het gebied van bouw/hout.

 

Koninklijke aandacht voor het restauratieambacht

 

Tijmen Braakman, beste restauratietimmerman van Nederland 2018, mocht zijn restauratievakmanschap tonen aan koning Willem - Alexander. De koning bracht op 26 september jl. een bezoek aan Hengelo (ov) ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Hengelo als techniekstad. De koning was zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden van Tijmen. Tijmen heeft deze zomer met veel enthousiasme zijn opleiding Technicus Hout en Restauratie afgerond en werkt nu bij restauratiebedrijf Hanzebouw te Zwolle. Tijmen is vorige maand begonnen met de opleiding Professional Restauratie bij het ROC van Twente

Opleiding Technicus Hout en Restauratie slaat aan

 

Dit nieuwe schooljaar is een groep van 25 nieuwe studenten, waarvan 4 meiden, gestart met de opleiding Technicus Hout en Restauratie. In deze nieuwe opleiding ligt het accent sterk op vakmanschap, ambacht en innovatie. Studenten worden gedurende 3 jaren opgeleid in restauratie timmeren, meubels maken en machinaal houtbewerken. Eén dag per week krijgen ze theoretisch onderwijs en één dag praktijkinstructie op het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht van RIBO. De overige 3 dagen lopen ze stage bij diverse bedrijven.

Veel jongeren zien deze opleiding als een goed alternatief voor bestaande timmer- en meubelopleidingen. Op dit moment wordt deze opleiding uitsluitend aangeboden door het ROC van Twente i.s.m. met RIBO, maar verschillende andere regio's hebben serieuze interesse om de opleiding ook aan te bieden.

Skills 2018; Tijmen Braakman beste restauratietimmerman van Nederland

Tijmen Braakman (leerling Technicus Hout en Restauratie ROC van Twente) uit Den Ham is zaterdag 17 maart beste restauratietimmerman van Nederland geworden. Als tweede en derde eindigden respectievelijk Theo de Groot (HMC Amsterdam) en Harro Maljaars (Scalda).

Aan deze landelijke finale van de Skills Restauratie (die plaatsvond op 16 en 17 maart jl.) namen bevlogen restauratieleerlingen uit heel Nederland deel. In twee dagen tijd werden verschillende opdrachten (klokkenstoel, weefgetouw, trap en kerkbank) uitgevoerd, die bij loting waren verdeeld.  Daarbij werd gebruik gemaakt van historisch bouwmaterialen uit het depot van RIBO. Restauratie vergt immers de nodige improvisatie en vakmanschap. Tijdens deze vakwedstrijd voor mbo’ers kregen de studenten volop de kans om hun restauratietalenten te laten zien.

Stichting Gansoord stelde scholingsvouchers beschikbaar voor de prijswinnaars. Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen en instandhouden van Nederlands cultuur- en natuurhistorisch erfgoed en zet zich in voor behoud van het restauratie vakmanschap.

Deelnemers en organisatie kijken terug op een bijzonder geslaagde beroepenwedstrijd waarbij vakmanschap en passie voor restauratie volop tot uiting kwam.

De wedstrijd werd gehouden in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht van RIBO aan de Haarweg 3 in Hengelo en werd georganiseerd door World Skills Netherlands, ROC van Twente en RIBO.

Bijzonder is dat een andere leerling uit dezelfde opleiding Technicus Hout en Restauratie meedeed met een andere beroepenwedstrijd, Skills Meubelmaken. Joes Marsman uit Dalfsen behaalde zilver tijdens de Skills Meubelmaken in de IJsselhallen in Zwolle.

ROC van Twente en RIBO zijn bijzonder trots dat drie leerlingen met de wedstrijden hebben kunnen meedoen waarvan er twee een podiumplek hebben gehaald.

De Beroepenwedstrijd Restauratie werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Gansoord.

Restauratie Opleidingsprojecten 2017 in de provincie Overijssel

Stichting RIBO maakt het ook in het verslagjaar 2017 mogelijk dat jonge bouwvakkers zich kunnen  bekwamen in het restaureren monumentale gebouwen Klik hier voor de inhoudelijke rapportage.

Minister Van Engelshoven bezoekt nieuwe restauratieopleiding

Op maandag 19 februari bracht  Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een bezoek aan het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht.
Zij maakte kennis met studenten van de nieuwe “cross over” opleiding Technicus Hout en Restauratie. Met de nieuwe opleiding Technicus Hout en Restauratie willen ROC van Twente en RIBO jonge restauratietalenten ontwikkelen door vakmanschap, ambacht en innovatie te combineren. Jongeren worden hout-breed opgeleid voor zowel de instandhouding van de historisch gebouwde omgeving als meubel en interieur.
Stilstaan is achteruitgang en dat geldt ook in de restauratiebranche. Daarom leren studenten naast traditionele vaardigheden ook te werken met onder meer 5-assig CNC-frezen en het toepassen van 3D scan technieken. Deze aanpak is nu vrij vernieuwend binnen de restauratie. Het samenbrengen van oude en nieuwe technieken in deze opleiding geeft een impuls aan nieuw vakmanschap in de restauratie. Deze opleiding spreekt jongeren, maar ook bedrijven aan.

Europees jaar van het Cultureel erfgoed

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De voornaamste doelstelling van het jaar is het bewustzijn over de uitdagingen en kansen op het gebied van cultureel erfgoed vergroten. De maand februari staat in het teken van duurzaam vakmanschap. Een belangrijke focus ligt op de vraag hoe het restauratievak aantrekkelijker te maken voor jongeren. Een vraag die in de meeste Europese landen speelt. De opleiding Technicus Hout en Restauratie wordt gezien als een goed voorbeeld.