Het op peil houden van vakmanschap is van enorm belang voor de instandhouding van monumenten in het bijzonder. Opdrachtgevers stellen terecht steeds meer eisen aan bedrijven als het gaat om vakmanschap in de restauratie. Kwaliteit bij restauraties kan alleen dan worden geborgd als zowel in de voorbereiding als in de uitvoering de noodzakelijke restauratiekennis en –vaardigheden bij medewerkers aanwezig is. Restauratiebedrijven die deze kwaliteit willen blijven leveren, zullen zich moeten blijven inzetten voor het opleiden van jonge vaklieden, maar ook het verbreden en verdiepen van vakkennis en vaardigheden bij de eigen werknemers.

Stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel) maakt het mogelijk dat jongeren zich bekwamen in het restaureren van monumentale gebouwen. Het betreft leerlingen die in opleiding zijn, maar ook om medewerkers van bedrijven die zich verder willen bekwamen in de restauratie. Overdracht van restauratiekennis en –vaardigheden blijft hard nodig om in de toekomst monumenten op een verantwoorde wijze te kunnen blijven restaureren. Door de Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) kan het vakmanschap van ervaren bouwvakkers worden overgedragen aan jongeren en blijft ook in de toekomst de kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig om onze monumenten te restaureren. ROP werkt vanuit een vijftal regio’s. Stichting RIBO (ROP-Oost) is er één van. Specialistische vaklieden gaan een goede toekomst tegemoet. Ambacht wordt weer gewaardeerd en de combinatie met innovatieve technieken moet vooral jongeren enthousiast maken om voor een restauratieopleiding te kiezen. Nieuw en duurzaam vakmanschap!

Jaarlijks komen veel VMBO leerlingen naar het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht voor een eerste kennismaking met de bijzondere wereld van restauratie. Verschillende restauratieopleidingen worden aangeboden. Stichting RIBO werkt daarbij nauw samen met het ROC van Twente. Deze samenwerking heeft onder meer geleid tot het ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe opleiding Technicus Hout en Restauratie. Naast kennisoverdracht door middel van het volgen van restauratieopleidingen, biedt RIBO korte, specifieke restauratietrainingen aan voor tal van restauratieprofessionals . Medewerkers van restauratiebedrijven, maar ook monumenten ambtenaren kunnen zich verbreden en verdiepen in specifieke restauratiekennis en –vaardigheden.