Is in de bouw begonnen als timmerman. Vandaar uit is hij doorgegroeid in de projectvoorbereidingen begeleiding bij restauratiebedrijven en bij de Monumentenwacht. Samen met een compagnon heeft hij een eigen monumenten-adviesbureau opgericht. Een van de speerpunten is de combinatie van kennis over erfgoed en restauratie met energiebesparing.