PRAKTIJKCENTRUM RESTAURATIE & AMBACHT (PRA)

Het PRA is de opleidingslocatie van RIBO in Hengelo. RIBO heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in ondermeer hout bewerkingsmachines (onder andere 5-assig CNC), gereedschappen en instructieruimten. RIBO wil met dit praktijkcentrum voor de komende jaren een stevige basis leggen om te kunnen blijven werken aan specialistisch vakmanschap.

Het praktijkcentrum PRA richt zich op:

-  het verzorgen van restauratieopleidingen;

-  het aanbieden van restauratietrainingen;

-  het hergebruik van historisch bouwmateriaal (depot);

-  het dienen als erfgoed platform;

-  het promoten van duurzaam erfgoed.

RIBO heeft met het PRA heeft de beschikking over een goed geoutilleerde praktijkomgeving met een enorme collectie aan historische bouwmaterialen en een technisch goede werkplaats. Het PRA biedt daardoor een bijzonder inspirerende leer- en werkomgeving voor de restauratiebranche en Technicus Hout en Restauratie in het bijzonder. Het PRA kan zo uitgroeien tot een ‘restauratielab’ waar innovatie in de restauratie verder tot ontplooiing kan komen. Dit maakt het PRA uniek in Nederland.

Het PRA vormt een bijzondere inspirerende locatie voor verschillende activiteiten zoals de Restauratiefair;  bezoek Vmbo scholen voor een kennismaking met restauratie; en de Skills Restauratie.

Vakmanschap heeft de toekomst. De markt verandert. Consumenten vragen meer en meer om maatwerk. Restaureren van gebouwen, objecten en meubels is ook maatwerk. Specialistische vakmensen zijn in de toekomst hard nodig om daarin te kunnen voorzien.

Het is dan ook van enorm belang om jongeren dat te laten zien en daarvan te overtuigen.