Specialist Restauratie Metselwerk (BBL/niveau 4)

Als je nu al allround metselaar bent, wil je misschien nog wel een completere vakman worden. Als het werken aan historische gebouwen je dan ook nog aanspreekt, ligt een opleiding tot specialist voor de hand. Dat is een heel mooie aanvulling op je huidige opleiding. Zeker als je je huidige vakkennis en vaardigheden wilt uitbreiden? Meer weten over historisch metselwerk, bewerkingstechnieken of de samenstelling van mortels?

De Specialist Restauratie Metselwerk is dé vakman op het gebied van historisch metselwerk, die werkt aan onderhoud, restauratie en herbestemming van historische gebouwen. Je constateert gebreken en onderzoekt oorzaken, gevolgen en oplossingen voor het metselwerk. Je werkt volgens de Uitvoeringsrichtlijnen historisch metselwerk en de restauratieladder.

Je moet vooraf goed nadenken over de gevolgen van je werk. Want elke ingreep heeft gevolgen voor de cultuurhistorische waarde(n). Je moet dus zorgvuldig, voorzichtig en ‘restauratie-ethisch’ handelen. Daarom leer je in de opleiding ook veel over historische stijlen en restauratietechnieken en -materialen, waardoor je waardering krijgt voor het werk van je voorgangers. Je moet goed weten wat je wél, en vooral, wat je niet zelf kunt. Soms moet je in overleg met je opdrachtgever dan ook collega-specialisten inschakelen.

 

Toelatingseisen

• een diploma Allround metselaar niveau 3;

• een (leer)werkplek als specialist restauratie metselwerk bij een erkend leerbedrijf. Die (leer)werkplek moet je zelf zoeken. Kijk voor meer informatie op www.s-bb.nl;

• of je werkt als ZZP’er in de restauratie.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 jaar en start in augustus.

Theorie en praktijk

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de praktijk. Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je één dag per week naar school.

Vakkenpakket

Loopbaan en Burgerschap (LB) • Nederlands • Engels • Rekenen • Vaktheorie restauratietechniek metselen.

Kosten van de opleiding

Wettelijk cursusgeld: € 582,- (per schooljaar). Als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent, moet je dit betalen. Indien je op deze datum nog geen 18 jaar bent, hoef je het hele schooljaar nog geen cursusgeld te betalen. Leermiddelen: ongeveer € 750,- voor de hele opleiding.

Na de opleiding

Je kunt blijven werken als gespecialiseerd restauratiemetselaar en/of (meewerkend) voorman. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld met een hbo-opleiding.