Startschot, Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht

Op 11 maart 2022 heeft Roy de Witte, gedeputeerde voor Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit, het startschot gegeven. Zo kunnen we in de toekomst nog beter blijven werken aan het behoud van het restauratie vakmanschap. Ambacht, innovatie, circulair en duurzaam bouwen komen samen. Met dank aan de Provincie Overijssel, Leader, Gem. Hengelo, TBI Fundatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, ROC van Twente en diverse sponsoren. Mooi dat er zo’n groot draagvlak is voor vakmanschap, waarmee we het erfgoed in de toekomst in stand kunnen houden.