Stichting Friso Impuls ondersteunt initiatief Stichting RIBO

Overdracht van restauratiekennis en -vaardigheden is van enorm belang om in de toekomst voldoende goed opgeleide vakmensen te hebben die op een verantwoorde wijze ons cultureel erfgoed in stand kunnen houden. Stichting RIBO draagt daar graag aan bij door jongeren te bekwamen in het restaureren van monumenten en door erfgoed professionals hun kennis en vaardigheden […]